Aansluiten op de ontwikkeling vraagt iets van je organisatie

 Om aan te sluiten op de ontwikkeling van ieder kind geven wij voor taal, rekenen, spelling en lezen les aan niveaugroepen. Dit in tegenstelling tot anderen die voornamelijk werken met vaste groepen. Hierdoor sluit het leerdoel beter aan op de volgende stap in de ontwikkeling van het kind. Wij gebruiken (concreet) materiaal en digitale hulpmiddelen om een doel te behalen. Onze leerkrachten zijn specialist op een vakgebied, kennen de gehele leerlijn en bepalen het tempo en het aanbod van de leerdoelen. Telkens kijken ze naar de ontwikkeling van de niveaugroep en de individuele leerling.

Gelukkige leerlingen, daar doen we alles voor!

Als team geloven wij dat gelukkige kinderen beter en effectiever leren. Wij zien dat kinderen gelukkig worden van successen, van veel mogelijkheden voor vriendschappen, van betrokkenheid, steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, van ontdekken en experimenteren en van het leren kennen van je mogelijkheden.

Wij werken daarom vanuit ABC, Autonomie (zelfstandigheid), Betrokkenheid bij kind, ouder(s) en leerkracht en Competentie (iets kunnen). Naast het leren van basisvaardigheden zoals taal en rekenen vinden wij het belangrijk dat een kind de mogelijkheden en talenten van zichzelf leert kennen op allerlei gebieden.

Christelijke identiteit, de basis

Wij hebben een christelijke signatuur, vanuit die visie leren wij onze kinderen om te gaan met waarden en normen. Iedere dag beginnen en eindigen wij met gebed en zingen wij christelijke liederen. Elke dag staat Gods Woord centraal in een vertelling, verwerking of gesprek met de kinderen. Wij vieren de christelijke feesten en besteden aandacht aan Bid- en Dankdag.

Regelmatig gaat onze gebedsgroep in gebed voor school, leerkrachten, kinderen en hun gezinnen. Je kunt meebidden of een gebedspunt doorgeven.