Unieke bouw Jonge Kind

Onze bouw Jonge Kind is een unieke samenwerking tussen jaargroep 1, 2 en 3. Uw kind maakt hier voor het eerst kennis met de basisschool. Voor het jonge kind staat spelend leren centraal. De gespecialiseerde leerkrachten werken met een overzichtelijk aanbod van leerdoelen. Het ontwikkelen gaat met sprongen en onderzoek wijst uit dat jonge kinderen beter presteren als ze de eigen prioriteiten kunnen volgen. Richting jaargroep 3 verschuift het spelend leren steeds meer naar schools leren. Voor ieder kind zoeken we steeds naar een goede balans tussen spelen en leren.

Lees onze folder met informatie over bouw Jonge Kind.