Les krijgen van specialisten

Iedere leerkracht is gespecialiseerd in een vakgebied. Dit betekent dat er les wordt gegeven aan wisselende niveaus in het lokaal. Door deze manier van werken heeft de specialist de complete groei (leerlijn) in beeld. Naast dat er veel kennis en verantwoordelijkheid is over (behaalde en komende) leerdoelen, bepaalt de specialist het tempo wat past bij het niveau en speelt de specialist snel ik op verbreding/uitdaging of vereenvoudiging van de doelen. De specialist weet immers wat er speelt en komen gaat in zijn/haar vakgebied. 

Ondersteuning van de zorgcoördinator

De leerkrachten worden in hun rol als coach of specialist ondersteund door Louisa ter Beek. Zij is als intern begeleider en zorgcoördinator verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen onze school.

Louisa is gespecialiseerd in gedrag van leerlingen en in de zorg voor leerlingen die extra's nodig hebben.

Als ouder heb je contact met Louisa wanneer er een hulpvraag is die niet door de specialist beantwoord kan worden. Louisa begeleid de aanvraag voor externe hulp.

Een brede blik

De specialisten (leerkrachten) hebben dagelijks onderling contact over de leerlingen. Dit gebeurt digitaal (via de software) of in het specialisten-overleg. Hier worden vragen gesteld, mededelingen gedaan of zorg gedeeld. Doordat er zoveel ogen van specialisten naar een kind kijken is er een brede en onafhankelijke blik. Dit helpt de leerling en ons om iets aan te passen of te organiseren voor het kind.