Ouderbetrokkenheid 3.0

Wij zijn een gecertificeerde Ouderbetrokkenheid 3.0 school. Samen hebben wij een gezamenlijk helder doel; de ontwikkeling van uw kind. Ouders en leraren werken veel samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van ieder kind te ondersteunen, zowel thuis als op school. Samen zoeken we naar nieuwe inzichten en mogelijkheden die bijdragen aan goed en effectief onderwijs.

De samenwerking vindt in de basis plaats tijdens de persoonlijke gesprekken (PLP) met het kind, leerkracht en ouder. In het PLP-gesprek ligt de focus op het welzijn en het leerproces van uw kind.