Doel

De Medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school op diverse terreinen. Zo heeft de MR een rol in het bewaken van goed onderwijs voor uw kind. De MR is een wettelijk verplicht orgaan op elke school.