Contact

Heeft u vragen, tips of tops? Voor de juiste contactpersoon kunt u terecht bij de directeur of vul uw vraag in:

Samenstelling

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten, de directeur heeft een adviserende rol. De zittingsduur is minimaal 3 jaar. Een ouder– en een personeelslid zijn afgevaardigd naar de GMR van de vereniging.

Voorzitter: Annemarie Kok
Secretaris: Paulien Nieuwboer
Ouders: Dagmara Geuchies
Team: Aline Timmer, Henrike Peet, Gerline de Lange

Activiteiten

Afhankelijk van het beleidsterrein heeft de MR een adviserende rol of is hun instemming vereist. Voorbeelden zijn, het veiligheidsprotocol, de Tussenschoolse Opvang, financiën van de school etc. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 

Doel

De Medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school op diverse terreinen. Zo heeft de MR een rol in het bewaken van goed onderwijs voor uw kind. De MR is een wettelijk verplicht orgaan op elke school.