Leren bij ons

Het in de praktijk brengen van onze 'waarom' (visie) heeft ervoor gezorgd dat wij les zijn gaan geven op niveau en leerdoel in plaats van binnen het jaarklassensysteem en vanuit een methodeboek. Dit betekent dat een kind bij taal, rekenen, spelling en lezen deel kan uitmaken van verschillende niveaugroepen. Hierdoor sluit het leerdoel beter aan op de volgende stap in de ontwikkeling van het kind.

Wij werken uitsluitend vanuit de leerdoelen, we gebruiken (concreet) materiaal en digitale hulpmiddelen om een doel te behalen. Onze specialisten bepalen het tempo en het aanbod van de doelen, waarbij telkens gekeken wordt naar de ontwikkeling van de niveaugroep.