Wij zijn een Kanjerschool

Een effectieve manier om pesten te stoppen, is het onderhouden van (kanjer) regels voor de leerlingen. Op school stellen we regelmatig een onderwerp in de kring aan de orde aan de hand van de kanjerlessen. Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies, etc. komen aan de orde. Wij werken al vele jaren met de Kanjermethode. Wij zijn als Grondtoon een gecertificeerde kanjerschool. Dit houdt in dat leerkrachten met succes de kanjertraining hebben gevolgd en dat de Kanjerlessen op teamniveau, regelmatig worden gepland, besproken en geëvalueerd. Wekelijks staan er kanjermomenten op het programma.

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Soms gaat het hele tijden goed en dan steekt het op eens weer de kop op. Veel van het pestgedrag vindt ook buiten de schooldeuren plaats maar heeft z’n weerslag op het groepsgebeuren. Pesten is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

 

Samen werken aan een Kanjerschool

De leerlingen, de leerkrachten en de ouders werken er gezamenlijk aan om dit sociale veiligheidsprotocol zo goed mogelijk uit te voeren en werken er aan om van de  Grondtoon een Kanjerschool te laten zijn.

Om het kanjerbeleid te borgen binnen school is er een Kanjercoördinator aangesteld, dit is Marenke Kroon. Tevens worden er 3x per jaar voor alle groepen vragenlijsten ingevuld en observaties gerapporteerd. 

Samenwerken zonder bemoeienissen:

School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op te lossen. Samen met de leerkracht(en) wordt naar een oplossing gezocht en wordt actie ondernomen.

Enkele adviezen aan... (2)

De ouders van de gepeste kinderen:

 • Neem het probleem van uw kind serieus.
 • Gepest worden kan een grote impact hebben op uw kind. Ook nu zijn er veel volwassenen die nog dagelijks last hebben van het vroeger gepest zijn.
 • Pesten houdt niet na de basisschool op, zelfs in het bedrijfsleven wordt er door gepest.
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
 • Houdt de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
 • Pesten kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken , de leerkracht weet dan wat er speelt en kan in de groep pest gedrag eerder onderkennen.
 • Stimuleer uw kind dus om (evt. met een vriendje) naar de leerkracht te gaan.

De ouders van pesters:

 • Neem het probleem van uw kind serieus.
 • Ook het jaren lang pesten heeft grote impact op uw kind. Een kind dat veel pest kan het idee krijgen veel macht te hebben. Uit onderzoek blijkt dat pesters later een grotere kans hebben om crimineel gedrag te vertonen.
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet en leg de link naar de opdracht welke we vanuit het Woord van God hebben meegekregen.
 • Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
 • Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.
 • Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. Onze gezamenlijke taak is om dit snel de kop in te drukken.

De ouders van alle kinderen:

 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
 • Houdt rekening met de gevoelens van de ouders van zowel het gepeste kind als ook de gevoelens van de pester.
 • Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan. Vraag uw kind wat het tijdens de kanjerlessen hierover heeft gehoord en geleerd.
 • Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.
 • Leer uw kind voor anderen op te komen (witte pet).
 • Leer uw kind voor zichzelf op te komen (witte pet).

 

Enkele adviezen aan...

De ouders van de gepeste kinderen:

 • Neem het probleem van uw kind serieus.
 • Gepest worden kan een grote impact hebben op uw kind. Ook nu zijn er veel volwassenen die nog dagelijks last hebben van het vroeger gepest zijn.
 • Pesten houdt niet na de basisschool op, zelfs in het bedrijfsleven wordt er door gepest.
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
 • Houdt de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
 • Pesten kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken , de leerkracht weet dan wat er speelt en kan in de groep pest gedrag eerder onderkennen.
 • Stimuleer uw kind dus om (evt. met een vriendje) naar de leerkracht te gaan.

De ouders van pesters:

 • Neem het probleem van uw kind serieus.
 • Ook het jaren lang pesten heeft grote impact op uw kind. Een kind dat veel pest kan het idee krijgen veel macht te hebben. Uit onderzoek blijkt dat pesters later een grotere kans hebben om crimineel gedrag te vertonen.
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet en leg de link naar de opdracht welke we vanuit het Woord van God hebben meegekregen.
 • Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
 • Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.
 • Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. Onze gezamenlijke taak is om dit snel de kop in te drukken.

De ouders van alle kinderen:

 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
 • Houdt rekening met de gevoelens van de ouders van zowel het gepeste kind als ook de gevoelens van de pester.
 • Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan. Vraag uw kind wat het tijdens de kanjerlessen hierover heeft gehoord en geleerd.
 • Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.
 • Leer uw kind voor anderen op te komen (witte pet).
 • Leer uw kind voor zichzelf op te komen (witte pet).