Opvang van uw kind

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op De Grondtoon kunnen de kinderen gebruik maken van tussen schoolse opvang (TSO). Hiervan kan op maandag, dinsdag en donderdag gebruik gemaakt worden.  Er zijn minimaal 2 overblijfouders aanwezig.

De kosten voor het overblijven zijn € 2,50 per keer. Daarvoor kunt u een strippenkaart ( 10 x voor € 25,00) aanschaffen bij de TSO. Is uw kind nieuw, dan kunt u zich aanmelden via het formulier op de website of door een email te sturen naar:

De kleuters worden door de leiding van de TSO opgehaald uit de klas en na afloop weer teruggebracht. Kinderen uit de overige groepen gaan zelfstandig naar dit lokaal. Het eten en drinken kunt u in een tasje meegeven. 

Er wordt eerst rustig met de kinderen gegeten waarbij ons streven is dat de kinderen in ieder geval de helft van hun brood op eten. Vooral voor de nieuwe overblijvers is het wel eens zo spannend dat er slecht gegeten wordt. Voor en na het eten wordt er gebeden en er wordt een Bijbelverhaal voorgelezen. Na het eten is het tijd om buiten te spelen. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld.

Wij vragen van de ouders om geen snoep mee te geven. Gezonde extraatjes, zoals bijvoorbeeld fruit of groenten, en toetjes mogen natuurlijk wel.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Keet & Koters en het Christelijk Kindcentrum Bunschoten verzorgen BSO voor en/of na schooltijd. Zij halen kinderen
tussen 14:15  en 14:30 uur (op woensdag tussen 12.30 en 12.45 uur) op van school, waarna zij meegaan naar de betreffende opvanglocatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de betreffende BSO's www.ckcb.nl of www.keetenkoters.nl