Opvang van uw kind

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Keet & Koters en het Christelijk Kindcentrum Bunschoten verzorgen BSO voor en/of na schooltijd. Zij halen kinderen
tussen 14:15  en 14:30 uur (op woensdag tussen 12.30 en 12.45 uur) op van school, waarna zij meegaan naar de betreffende opvanglocatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de betreffende BSO's www.ckcb.nl of www.keetenkoters.nl