Onderwijs en kinderen

  • Wij willen met kinderen hun talenten ontdekken en deze optimaal ontwikkelen.
  • Wij stemmen lesaanbod af op de onderwijsbehoeften.
  • Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling is het zich veilig voelen van kinderen basaal. Wij geven veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Wij zijn een open christelijke school waarvan we getuigen in de omgang met elkaar en in de manier van lesgeven. De begrippen als relatie, autonomie en competentie zijn hierin belangrijk. Ieder kind is uniek. Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
  • Kinderen die de school verlaten zijn met voldoende bagage toegerust om in het voortgezet onderwijs te starten.

Met betrekking tot onderwijs en kinderen