Regiegroep ouderbetrokkenheid (ROB)

Ieder kind heeft recht op een maximale ontwikkeling van zijn of haar talenten. Daarvoor hebben ouder en school een niet vrijblijvende verantwoordelijkheid, op basis van gelijkwaardige samenwerking, om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van het kind en school. Dit gebeurt op basis van vertrouwen in elkaar en in een open communicatie waarbinnen iedereen zich veilig voelt. Wij zijn een klankbord tussen ouder en school en werken eraan de betrokkenheid van ouders bij het leerproces te vergroten.

Wij vertegenwoordigen de ouders binnen de school. Regelmatig organiseren wij een panelgesprek met ouders. Dit is niet vrijblijvend. Vijf  keer per jaar vergaderen wij.

De regiegroep bestaat uit ouders en medewerkers van school.

Ouders: Gerrina de Graaf, Leonie de Graaf, Kees de Haan, Geertje van Diermen, Ineke Berendse, Agneta van Diermen
Team: Maureen Egers, Louisa de Graaf, Mathilde Muijs

Heeft u vragen, tips of tops? Voor de juiste contactpersoon kunt u terecht bij de directeur of vul uw vraag in:

Bedankt! Uw vraag is verzonden. U ontvangt z.s.m. een reactie Helaas, er ging iets mis. Probeert u het (later) nog eens. Vult u een goed Captcha antwoord in.