onmisbaar voor ons onderwijs

Net als in het reguliere onderwijs, is de participatie van ouders onmisbaar. Wij hebben een medezeggenschapsraad, een activiteitencommissie, een regiegroep ouderbetrokkenheid  een verkeerscommissie en klassenouders. Vanuit deze commissies - die grotendeels uit ouders bestaan - worden tal van zaken geïnitieerd.

Activiteitencommissie (AC)

Naast de educatieve zaken zijn er tal van andere activiteiten op een school. De ouders van de AC zorgen ervoor dat deze gerealiseerd kunnen worden voor de kinderen. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige bijdrage van ouders.

Om u een beeld te geven van wat de AC ieder jaar doet, is het goed u een overzicht te geven van een aantal activiteiten die (mede) georganiseerd worden: herfstwandeling, Sinterklaas, Kerst- of Paasvieringen, assisteren op ouderavonden, plein- en tuinonderhoud, luizencontrole, schoolreisje, slotfeest, enz.

De activiteitencommissie bestaat uit ouders en teamleden.

Voorzitter: Mariëlle Koelewijn
Secretaris: Simone de Ruiter
Penningmeester: Marjolein Nieuwboer
Ouders: Lysanne Bos, Suzanne Koelewijn, Theo ter Beek, Danny van Driel
Team: Carola Koelewijn, Cor Duijst en Marjolein Bos.

Heeft u vragen, tips of tops? Voor de juiste contactpersoon kunt u terecht bij de directeur of vul uw vraag in:

Bedankt! Uw vraag is verzonden. U ontvangt z.s.m. een reactie Helaas, er ging iets mis. Probeert u het (later) nog eens. Vult u een goed Captcha antwoord in.

Bekijk de actuele infosheet 

Gebedsgroep

Wij geloven dat God wil dat we voor elkaar en voor degenen die wij liefhebben, bidden. God wil naar ons luisteren en voor ons en onze kinderen wil zorgen. Met dit bidden willen we onze betrokkenheid bij school en op elkaar vergroten.

 

De gebedsgroep komt 1 keer per maand bij elkaar op woensdagmorgen van 8:25 tot ongeveer 10:00 uur in het kantoor van het kleutergebouw.

De gebedsgroep bestaat uit een aantal ouders met een verschillende kerkelijke achtergrond die het belangrijk vinden dat er regelmatig voor de school, de leerkrachten en de leerlingen gebeden wordt.

Voel je vrij om gebedspunten in de gebedsdoos te doen. U kunt de gebedsgroep ook persoonlijk aanspreken.

Bekijk hier de actuele infosheet 

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school op diverse terreinen. Zo heeft de MR een rol in het bewaken van goed onderwijs voor uw kind. De MR is een wettelijk verplicht orgaan op elke school.

Afhankelijk van het beleidsterrein heeft de MR een adviserende rol of is hun instemming vereist. Voorbeelden zijn, het veiligheidsprotocol, de Tussenschoolse Opvang, financiën van de school etc. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten, de directeur heeft een adviserende rol. De zittingsduur is minimaal 3 jaar. Een ouder– en een personeelslid zijn afgevaardigd naar de GMR van de vereniging.

Voorzitter: Michiel Nieuwboer
Secretaris: Paulien Nieuwboer
Ouderlid: Bertjan Ruijter
Teamlid: Aline Timmer, Carola Koelewijn, Nico van Egdom

Heeft u vragen, tips of tops? Voor de juiste contactpersoon kunt u terecht bij de directeur of vul uw vraag in:

Bedankt! Uw vraag is verzonden. U ontvangt z.s.m. een reactie Helaas, er ging iets mis. Probeert u het (later) nog eens. Vult u een goed Captcha antwoord in.

Bekijk de actuele infosheet 

Regiegroep ouderbetrokkenheid (ROB)

Ieder kind heeft recht op een maximale ontwikkeling van zijn of haar talenten. Daarvoor hebben ouder en school een niet vrijblijvende verantwoordelijkheid, op basis van gelijkwaardige samenwerking, om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van het kind en school. Dit gebeurt op basis van vertrouwen in elkaar en in een open communicatie waarbinnen iedereen zich veilig voelt. Wij zijn een klankbord tussen ouder en school en werken eraan de betrokkenheid van ouders bij het leerproces te vergroten.

Wij vertegenwoordigen de ouders binnen de school. Regelmatig organiseren wij een panelgesprek met ouders. Dit is niet vrijblijvend. Vijf  keer per jaar vergaderen wij.

De regiegroep bestaat uit ouders en medewerkers van school.

Ouders: Gerrina de Graaf, Leonie de Graaf, Kees de Haan, Geertje van Diermen, Ineke Berendse, Agneta van Diermen
Team: Maureen Egers, Louisa de Graaf, Mathilde Muijs

Heeft u vragen, tips of tops? Voor de juiste contactpersoon kunt u terecht bij de directeur of vul uw vraag in:

Bedankt! Uw vraag is verzonden. U ontvangt z.s.m. een reactie Helaas, er ging iets mis. Probeert u het (later) nog eens. Vult u een goed Captcha antwoord in.

Verkeerscommissie (VC)

De verantwoording voor de verkeersveiligheid rond de school ligt bij de ouders. Ter bevordering van de verkeersveiligheid  is er een Verkeerscommissie samengesteld. De commissie wil ervoor zorgen dat ouders en kinderen meer bewust zijn van en bijdragen aan de veiligheid rondom de school.

De verkeerscommissie onderneemt diverse acties om de veiligheid rondom de school te vergroten. Er worden o.a. flyers uitgedeeld en ouders worden aangesproken op hun parkeergedrag, andere papiercontainers zijn aangeschaft t.b.v. het zicht voor verkeersdeelnemers en er zijn extra borden en markeringen aangebracht op de Beethovenlaan. 

De verkeerscommissie bestaat momenteel uit:

Ouders: Lisanne Bos, Diana de Graaf
Team: Mathilde Muijs

 

Heeft u vragen, tips of tops? Voor de juiste contactpersoon kunt u terecht bij de directeur of vul uw vraag in:

Bedankt! Uw vraag is verzonden. U ontvangt z.s.m. een reactie Helaas, er ging iets mis. Probeert u het (later) nog eens. Vult u een goed Captcha antwoord in.

Bekijk de actuele infosheet