Leerlingenraad

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen groep. Het zijn leerlingen die het leuk vinden om namens hun klas allerlei zaken te (leren) bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat de leerlingenraad een belangrijke rol heeft om erachter te komen wat er leeft op school en wat de kinderen graag zouden willen. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken en praten met de leerkrachten over veranderingen en/of verbeteringen.

 

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw (niveau 5 t/m 8) . Uit deze groepen  worden een jongen en een meisje gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Deze leerlingen vragen in de groep naar ideeën. Zij moeten de informatie uit de groep goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de groep vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Ook kunnen er gesprekspunten vanuit het team aangedragen worden. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg. De leerlingenraad heeft een adviserende rol. 

Belangrijke uitgangspunten zijn :

  • de leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zo dragen zij bij aan verbetering van de school. 
  • de leerlingen inspraak geven
  • de leerlingen democratie laten ervaren
  • de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
  • de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school 

Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken :

  • ervaringen met O4NT
  • het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein
  • allerhande activiteiten die in of buiten de les of op school georganiseerd worden
  • regels op school