Start samenwerking GO Scholen

Basisschool De Grondtoon is in maart 2017 gestart met Gepersonaliseerd Onderwijs. In de afgelopen anderhalf jaar hebben de directeuren van een aantal scholen in Nederland, die Gepersonaliseerd Onderwijs (GO) bieden, contact met elkaar gezocht. Dit heeft geleid tot een studiedag op vrijdag 12 oktober met de teams van negen betrokken scholen. Uitgangspunt van de GO-scholen is dat het onderwijs er is voor de kinderen, niet dat kinderen er zijn omdat ze onderwijs moeten volgen. ,,Het is in onze ogen ‘ongelijk’ om kinderen ‘gelijk’ onderwijs te bieden.’’ Gepersonaliseerd Onderwijs biedt kinderen de gelegenheid om zich aan de hand van persoonlijke leerdoelen op eigen tempo te ontwikkelen. Hiervoor wordt elk semester (vijf keer per jaar) een gesprek gevoerd met het kind en de ouders. De ontwikkeling wordt op deze wijze gemonitord. Uiteraard is het aanbod van lessen afgestemd op de vastgestelde SLO-kerndoelen en moeten de scholen voldoen aan het uitstroomniveau aan het einde van de basisschooltijd. Alle kinderen op de GO-scholen zijn in het bezit van een iPad, de iPad is een waardevol middel om dit onderwijs vorm te kunnen geven. De huidige negen scholen willen meer zichtbaar worden voor andere scholen, teams, ouders en kinderen. De directeuren hebben een gezamenlijke visie ontwikkelt en zijn bezig een vereniging op te richten. ,,Het doel is om samen verder te ontwikkelen, samen kennis te delen, samen verder na te denken over ons concept. Het concept waar wij van vinden dat kinderen daar recht op hebben. Samen trots te zijn op ons onderwijs! We willen groeien en andere scholen de kans geven zich aan te sluiten. De verbindende kern daarbij is Gepersonaliseerd Onderwijs.’’ Afgelopen vrijdag is er gezamenlijk gestart met het onthullen van een prachtig logo. ,,Door een kring van mensfiguren in verschillende kleuren maken we zichtbaar dat wij met meerdere scholen, vanuit verschillende achtergronden, samenwerken. Het logo is de vorm van een heptagram (stervorm), hiermee laten we zien dat we kinderen willen laten stralen met hun eigen talenten en mogelijkheden.’’ Na de onthulling van het logo waren er drie workshoprondes voor de leerkrachten, waarin kennis gedeeld werd. Onderwerpen waren ‘Het Jonge kind’, ‘Gesprekken met kinderen’, ‘Executieve functies’, etc. ‘s Middags hadden de leerkrachten volop ruimte om met elkaar ervaringen te delen, vragen aan elkaar te stellen en antwoorden te zoeken. Een dergelijke studiedag zal jaarlijks terugkomen. De verwachting is dat meer scholen in Nederland, die op deze wijze onderwijs geven, zich zullen aansluiten bij de vereniging Logo GO-scholen. GO-scholen.