Naamgeving beide schoolgebouwen

Binnen het bestuur wordt in de vergadering besloten om de nieuwe kleuterschool "De Speeldoos" te noemen en de lagere school "De Grondtoon". Bij het bedenken van de namen is uitgegaan en rekening gehouden met de volgende punten:

  1. Het is wenselijk dat het Christelijke karakter van de scholen ook in de namen tot uiting komt.
  2. Getracht moet worden de namen aan te passen aan de werkzaamheden in de school.
  3. Het zou leuk zijn namen te vinden, die passen bij de buurt/wijk, waarin de school staat.

"De Speeldoos", de naam van de kleuterschool past vooral mooi bij het kinderspel, dat in de kleuterleeftijd zo'n grote plaats inneemt. Een speeldoos heeft ook met muziek te maken en zo past de naam dus ook goed bij de buurt waarin de school staat.

"De Grondtoon", deze vormt de basis voor een muziekstuk. Wil dit muziekstuk zuiver klinken, dan is het van belang dat deze grondtoon zuiver is. In het onderwijs mogen we proberen grondslagen te leggen, waarop de kinderen verder kunnen bouwen. Het is dus van belang dat de grondslagen van de school goed zijn.