Start school in 2 noodvoorzieningen

Dislokatie 2 van de Grondtoon: Noodlokalen aan de noordkant Bikkersweg waar 6 groepen onderwijs krijgen.

Er zal een tweeklassige school voor Kleuter Onderwijs en een zesklassige school voor Lager Onderwijs gerealiseerd worden in het plan Blokhuiswetering in Bunschoten-Spakenburg. Totdat de bouw gerealiseerd zal zijn, zal dhr. H. van Diermen als waarnemend hoofd fungeren, later zal hij tot hoofdonderwijzer benoemd worden. De totale bouwkosten waren f 892.761,- (excl. btw). De school moet een passende naam krijgen en de suggesties die gedaan worden zijn o.a.: "De Wegwijzer" en "De Grondtoon". Tot