Contact

Heeft u vragen, tips of tops? Voor de juiste contactpersoon kunt u terecht bij de directeur of vul uw vraag in:

Samenstelling

De activiteitencommissie bestaat uit ouders en teamleden.

Voorzitter: Annelies Baas
Secretaris: Simone de Ruiter
Penningmeester: Daniëlle Martoredjo
Ouders: Ethel Beekhuis, Gabrielle de Haan, Lysanne Bos, Marlies Hendriks, Suzanne Koelewijn
Team: Dirk-Jan de Graaf, Carola Koelewijn

Activiteiten

Om u een beeld te geven van wat de AC ieder jaar doet, is het goed u een overzicht te geven van een aantal activiteiten die (mede) georganiseerd worden: herfstwandeling, Sinterklaas, Kerst- of Paasvieringen, assisteren op ouderavonden, plein- en tuinonderhoud, luizencontrole, schoolreisje, slotfeest, enz.

Doel

Naast de educatieve zaken zijn er tal van andere activiteiten op een school. De ouders van de AC zorgen ervoor dat deze gerealiseerd kunnen worden voor de kinderen. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige bijdrage van ouders.