U wilt verlof aanvragen

Onderstaand formulier dient u in te vullen voor het aanvragen van extra verlof. Volgens de Leerplichtwet kunnen alleen de volgende drie redenen hieraan ten grondslag liggen:

  • Als uw kind plichten dient te vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing en daardoor de school niet kan bezoeken. U dient hiervan de directeur van de school in kennis te stellen.
  • Als het kind door de specifieke aard van het beroep van ouders/ verzorgers alleen maar buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Dit verlof kan niet worden toegestaan in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het verzuim kan ten hoogste 10 dagen duren. Een verzoek moet aan de directeur van de school worden gericht. Voegt u hierbij een verklaring van uw werkgever.
  • Als het kind door gewichtige omstandigheden (denk bijv. aan een 25-jarig huwelijk) de school niet kan bezoeken.

Bedankt, uw verlofaanvraag is verzonden. U ontvangt z.s.m. bericht Helaas, er ging iets mis. Probeert u het (later) nog eens. U moet een juist captcha antwoord invullen.