CBS De Grondtoon heet u welkom

Je Talent is wie je bent!

Dit is het motto van basisschool De Grondtoon. Om de talenten van ieder kind optimaal te ontwikkelen bieden wij gepersonaliseerd onderwijs aan. Als enige basisschool in Bunschoten-Spakenburg, bieden wij ouders de mogelijkheid om te kiezen voor een andere vorm van onderwijs, anders dan het traditionele klassikale systeem. Onderwijs dat bij hun kind past. Door middel van gepersonaliseerd onderwijs zorgen we dat ieder kind volledig tot zijn recht komt en leren we kinderen de vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben.

Gepersonaliseerd Onderwijs...

... met sCoolTools van sCoolSuite.

Wij werken met sCoolTools™ van sCoolSuite. Hierdoor kunnen wij Gepersonaliseerd Onderwijs ( Leerdoelgericht Onderwijs ) bieden aan onze leerlingen. 

De basis van ons onderwijs is het curriculum, uitgesplitst in leerdoelen. Voor iedere schoolperiode wordt een persoonlijk leerdoelen plan (PLP) gemaakt met daarin de te behalen leerdoelen. Per leerdoel wordt door vakspecialist aangegeven als die behaald is. Op basis van openstaande leerdoelen wordt per leerling/niveau wekelijks een persoonlijk rooster gemaakt.

Dit biedt de mogelijkheid leerlingen meer ruimte te geven een eigen leerweg te volgen en talenten te ontwikkelen met het curriculum als ambitie en koers. Hiermee wordt eveneens eigenaarschap van leerlingen vorm gegeven.

Bezoek voor meer inhoudelijke informatie over sCoolTools de website van sCoolSuite.

Logo staat voor de missie

Potlood

Het potlood staat voor het leren, ontdekken en ontwikkelen. Je begint met een schets en dit leidt tot eindresultaten.

Lees meer

Homebutton

Homebutton: Huis/thuis, de basis van het/ons onderwijs, staat tevens voor gebruik van iPads/21ste eeuwse vaardigheden.

Lees meer

Kruis

In het kruis op de derde button wordt onze christelijke identiteit zichtbaar. Dit vinden we terug in onze waarden en normen die vertaald zijn in onze schoolafspraken.

Lees meer

Lamp

De lamp staat voor de ruimte die wij willen geven aan ideeën en talenten. Staat ook voor stralen/licht geven wanneer je je goed voelt, blij bent, lekker in je vel zit.

Lees meer

Visie in 3 stappen

 • Wij willen met kinderen hun talenten ontdekken en deze optimaal ontwikkelen.
 • Wij stemmen lesaanbod af op de onderwijsbehoeften.
 • Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling is het zich veilig voelen van kinderen basaal. Wij geven veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Wij zijn een open christelijke school waarvan we getuigen in de omgang met elkaar en in de manier van lesgeven. De begrippen als relatie, autonomie en competentie zijn hierin belangrijk. Ieder kind is uniek. Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
 • Kinderen die de school verlaten zijn met voldoende bagage toegerust om in het voortgezet onderwijs te starten.

Met betrekking tot onderwijs en kinderen

 • Het team heeft naast verantwoordelijkheid voor de eigen stamgroep een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen van de school.
 • Het team werkt met passie voor hun vak, is innovatiebereid en professioneel.
 • Naast externe scholing blijven wij ons ontwikkelen door te leren met en van elkaar en delen wij onze kennis.

Met betrekking tot het team

 • Wij zien ouders als deskundigen op het gebied van het kennen van hun eigen kind.
 • Ouders hebben een belangrijke rol in het leerproces van hun kinderen.
 • Er is sprake van vertrouwen in elkaar en in eigen kunnen, tussen kinderen, leerkrachten en ouders.

Met betrekking tot ouders