Vereniging voor Christelijk Onderwijs (VCO)

Wij maken deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk (VCO). We zijn een vereniging voor Primair Onderwijs, met zes basisscholen. De scholen hebben een christelijke identiteit. Onze scholen hebben in totaal 1200 leerlingen en 115 werknemers. De directeur-bestuurder is Hans van Tricht. In de gids van VCO-Bunschoten en op de website vindt u alle informatie.

Contact met VCO Bunschoten:
033 4951659
 | www.vcobunschoten.nl

Van passend naar inclusiever onderwijs

Leerdoelgericht onderwijs is voor ons het antwoord op Passend Onderwijs. Daarbij zetten we de leerdoelen centraal en bekijken welk aanbod past bij ieder kind. In de komende periode gaan wij in samenwerking met SBO De Werf uit Amersfoort, SWV de Eem en op bestuurlijk niveau de mogelijkheden voor inclusiever onderwijs verder onderzoeken.